კონტაქტი

 info@orgenergomsheni.ge
 (+995 32) 236 19 80; (+995) 599 55 38 97; (+995) 577 42 55 35;
 საქართველო, 0194 თბილისი, ჯიქიას ქ., N6