ხრამჰესი II

ჰესის მშენებლობის პროექტის საბაზისო მონაცემები (მოცემულობა ტექნიკური დახმარების სერვისებისათვის)

ხრამჰესი-II

მდ. ხრამზე

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: ჰიდროპროექტი (თბილისი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი

პარამეტრები:
სიმძლავრე, მგვტ 110
გამომუშავება, მლნ კვტ. სთ 350
წყალსაცავის მოცულობა, მლნ. მ3 0.24/0.27
საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ 41
წყალსაგდები ხარჯი, მ3/წმ 350
საანგარიშო დაწნევა, მ 317
რეგულირების ტიპი: სადღეღამისო
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 703
ყრილი, მინაყარი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 132
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 191
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 29
გაშვების წელი: 1963
მშენებლობის ხანგრძლივობა, თვე: 72

1. სათავე კვანძი მდ. ხრამზე
2. სადაწნეო დრივაციული გვირაბი მდ. ჩაჩიანზე
3. სადაწნაო გვირაბი
4. გამთანაბრებელი შახტა
5. უდაწნაო დერივაცია მდ. კარაბულახზე
6. სადაწნეო მილსადენი
7. ჰესის შენობა
8. გამყვანი გვირაბი


ხრამჰესი II-ის #1 და #2 სადაწნეო დერივაციული გვირაბები

პარამეტრები:
გვირაბი №1-ის სიგრძე, მ 2535
გვირაბი №2-ის სიგრძე, მ 10306
შიდა დიამეტრი, მ 4
მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, მ3/წმ 41
გეოლოგიური პირობები:
ტუფოქვიშაქვები და ტუფობრექჩიები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
მიწისქვეშა დამუშავება, ათ. მ3 286
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 114

ხრამჰესი II-ის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა

პარამეტრები:
სიგანე, მ 13
სიგრძე, მ 38
სიმაღლე, მ 36
განლაგების მაქსიმალური სიღრმე, მ 140
გეოლოგიური პირობები:
ტუფობრექჩიები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
მიწისქვეშა დამუშავება, ათ. მ3 3200
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 2500

ჭრილი ხრამჰესი II-ის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობაზე

„ორგენერგომშენის“ მიერ შესრულებული სამუშაოები ხრამჰესი-II-ის მშენებლობის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში:

ნაგებობები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტები სამუშაოების წარმოების პროექტები საუბნო სამშენებლო ბაზების და დროებითი კომუნიკაციების პროექტები სამუშაოების ზედამხედველობა გაცემული პროექტების დასანერგად საკონსულტაციო მომსახურება საწარმოო-ტექნიკურ საკითხებზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 სადაწნეო გვირაბი №1 გვირაბის გაყვანა (ქანების დამუშავება) გამაგრება და მოპირკეთება + + + + + 1956÷1963
2 სადაწნეო გვირაბი №2 გვირაბის გაყვანა (ქანების დამუშავება) გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +
3 მიწისქვეშა ჰესის შენობა ქანების დამუშავება, გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +

პროექტებში დაბრუნება